[26.04.10][pics] Bộ sưu tập băng đô của G-Dragon ?id=725X1342&site=ibigbang.wordpress.com&url=http%3A%2F%2Faleevita.files.wordpress.com%2F2010%2F04%2Fheadband_gd-18.jpg&sref=http%3A%2F%2Fibigbang.wordpress
Thật k lạ gì với các VIPz, G-dragon rất thích các loại phụ kiện, đặc biệt là băng đô
k chỉ là những chiếc băng đô bình thường mà còn là những loại rất đắt tiền.
Ví dụ như bức hình phía dưới, anh ấy đeo cái băng đô hiệu CoCo Channel trị giá 600.000 KRW, tương đương với 435.98 USD !!! cho 1 cái băng đô, điều này thật crazy, nhưng đây là cách leader sử dụng chúng.
[26.04.10][pics] Bộ sưu tập băng đô của G-Dragon Headband-gd-42

[26.04.10][pics] Bộ sưu tập băng đô của G-Dragon Headband_gd-38

[26.04.10][pics] Bộ sưu tập băng đô của G-Dragon Headband_gd-39
[26.04.10][pics] Bộ sưu tập băng đô của G-Dragon Headband_gd-40
[26.04.10][pics] Bộ sưu tập băng đô của G-Dragon Headband_gd-41

[26.04.10][pics] Bộ sưu tập băng đô của G-Dragon Headband_gd-37
[26.04.10][pics] Bộ sưu tập băng đô của G-Dragon Headband_gd-36
[26.04.10][pics] Bộ sưu tập băng đô của G-Dragon Headband_gd-35

[26.04.10][pics] Bộ sưu tập băng đô của G-Dragon Headband_gd-34

[26.04.10][pics] Bộ sưu tập băng đô của G-Dragon ?id=725X1342&site=ibigbang.wordpress.com&url=http%3A%2F%2Faleevita.files.wordpress.com%2F2010%2F04%2Fheadband_gd-33.jpg&sref=http%3A%2F%2Fibigbang.wordpress
[26.04.10][pics] Bộ sưu tập băng đô của G-Dragon Headband_gd-31
[26.04.10][pics] Bộ sưu tập băng đô của G-Dragon Headband_gd-30
[26.04.10][pics] Bộ sưu tập băng đô của G-Dragon Headband_gd-29
[26.04.10][pics] Bộ sưu tập băng đô của G-Dragon Headband_gd-28
[26.04.10][pics] Bộ sưu tập băng đô của G-Dragon T
[26.04.10][pics] Bộ sưu tập băng đô của G-Dragon Headband_gd-25
[26.04.10][pics] Bộ sưu tập băng đô của G-Dragon Headband_gd-24
[26.04.10][pics] Bộ sưu tập băng đô của G-Dragon Headband_gd-22

[26.04.10][pics] Bộ sưu tập băng đô của G-Dragon Headband_gd-20
[26.04.10][pics] Bộ sưu tập băng đô của G-Dragon Headband_gd-19[26.04.10][pics] Bộ sưu tập băng đô của G-Dragon Tuzki15
[26.04.10][pics] Bộ sưu tập băng đô của G-Dragon Headband_gd-17

[26.04.10][pics] Bộ sưu tập băng đô của G-Dragon Headband_gd-16[26.04.10][pics] Bộ sưu tập băng đô của G-Dragon Tuzki81