[23.04.10][Pics] G-Dragon trên Star Photo Issue 9K0.9669108_1_1
Yong và Dae[23.04.10][Pics] G-Dragon trên Star Photo Issue (45)
[23.04.10][Pics] G-Dragon trên Star Photo Issue CS0.9669117_1_1

2 bạn í dễ thương quá, k chịu nổi[23.04.10][Pics] G-Dragon trên Star Photo Issue Tuzki34
[23.04.10][Pics] G-Dragon trên Star Photo Issue CS0.9669140_1_1